Husorden

 • Inventar og bygninger behandles med omhu (eventuelle skader betales af lejer).
 • Husk at tage hensyn til naboerne.
 • Alle indendørs områder er absolut røgfri. Der må ryges på pladsen foran indgangen til TLC, men ikke på lilleskolens udendørs område.
 • Torup Landsbycenters udendørs caféborde og stole kan benyttes af lejer, men må ikke stå ude om natten - de skal placeres i det depot rum, hvorfra de er hentet.
 • Skru ned for musikken efter kl. 23 og hold døre og vinduer lukkede (gælder også om sommeren)
 • Al adgang til Torup Landsbycenter foregår ad hovedindgangen. Dog kan på- og aflæsning af dinér transportable og drikkevarer foregå via skolegårdens bagindgang til køkkenet.
 • Inden for skolens åbningstid tages behørigt hensyn til legende børn.
 • Parkering skal ske på Torup Landsbycenters parkeringspladser. Hvis kapaciteten her ikke er tilstrækkelig, anvendes den offentlige parkeringsplads over for kirken (Hågendrupvej 2).
 • Parkering på Hågendrupvej er ikke tilladt.
 • Fyrværkeri er ikke tilladt (der er under 100 meter til nærmeste stråtag).
 • Børnehavens legeplads må ikke benyttes af Torup Landsbycenters gæster.
 • Når festen/arrangementet slutter, bedes alle køre derfra uden brug af horn m.m.
 • Det skal oplyses, at køkkenfaciliteter m.v. ikke opfylder alle myndighedskrav i tilfælde af ansættelse af personale i forbindelse med arrangementer.
 • Torup Landsbycenter er ikke godkendt til overnatning. 

Ved lejemålets afslutning:

Punkter der er markert med * indgår i betalt slutrengøring.

Har du bestilt slutrengøring, skal du være ude af Torup Landsbycenter 3 timer før afleveringstidspunktet, så rengøringen kan finde sted i din lejeperiode.


 • Der må kun benyttes de rengøringsmidler, som er placeret i rengøringsrummet.
 • Affaldsposer fjernes fra holdere og nye poser sættes i. (*Ved betalt rengøring dog undtagen toiletternes affaldsposer.)
 • De polstrede stole placeres på stolevognene og køres ud i depotrummet.
 • Anvendte borde skal aftørres og placeres på bordvognene i depotrummet.
 • Udendørs caféborde og stole aftørres og placeres i det depotrum, hvor de er hentet.
 • *Alle gulve vaskes. Følg vejledningerne i rengøringsrummet.
 • Alt køkkenudstyr og service skal være gjort rent og sat på rette plads (se skilte på hylderne)
 • Alt bestik skal lægges i de rigtige kurve.
 • Termokander tømmes, skylles og aftørres
 • Lysestager tømmes for lys (stager med lys må ikke kommes i opvaskemaskinen)
 • Ovn, plader, bradepander og komfur gøres rene
 • Vaser tømmes og gøres rene
 • Køleskab tømmes.
 • Fryser tømmes.
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand og tørres af, filteret renses.
 • *Kaffemaskiner tømmes for filter og rengøres 
 • *Køleskab tørres af
 • Køkken rengøres (borde, fliser og gulve)
 • *Toiletterne afvaskes med de røde klude.


Ved aflevering af Torup Landsbycenter i utilstrækkeligt rengjort stand eller på et senere tidspunkt end aftalt vil Torup Landsbycenters udgifter i denne anledning blive fratrukket depositum.

Erstatning for ituslået service eller andre skader forårsaget af lejer vil blive fratrukket depositum.

OBS !!

Køkkengulvene kan blive meget glatte i forbindelse med afvaskning!!

Har du allerede brugt forsamlingshuset og har ris eller ros eller forslag til forbedringer så brug venligstnedenstående mailadresse:

feedback@torupforsamlingshus.dk

[ Startside ][ Nyheder ][ Husets historie ][ Udlejning ][ Kalender ][ Ordensregler ][ Inventar ][ Billeder ][ Bestyrelsen ][ Bliv medlem ][ Kontakt ][ Links ]

Send e-mail til web@torupforsamlingshus.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.

Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer til det trykte overalt på Webstedet.

Copyright © 2007 Torup Forsamlingshus

Senest opdateret: 11. november 2009