Forening og bestyrelse

Forening og bestyrelse

Foreningen Torup Landsbycenter af 1995 har et halvt hundrede medlemmer, hvoraf en del også tager aktivt del i husets drift og vedligeholdelse.

En bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.Bestyrelsen - 2022


Kasserer / Booking

Catalina Sommer, tlf. 2077 7572 Email


Formand

Kenneth Tang Larsen, tlf. 5194 9756. Email


Bestyrelsesmedlemmer

Ellen Hess Thaysen 

Lisbeth Hansen

Sofie Jensen

Christina Bronée