Husets historie

Husets historie

Husets Historie

Den 30.1.1999 var der stor indvielsesfest med deltagelse af en række af husets sponsorer. Husets sponsorer kan ses til højre for indgangsdøren i forsamlingshusets vestibule.


Folkene og foreningerne bag huset

Tanken om et forsamlingshus i Dyssekildegårds portrum fandt meget hurtigt stor lokal opbakning. Den lokale borgerforening og økosamfundet gik fra starten sammen om planlægningsarbejdet.

Menighedsrådet valgte at støtte planen - delvist som alternativ til selv at bygge nyt menighedshus.

Senere blev der også støttet op om idéen fra blandt andre beboere i de nyopførte andelsboliger, den lokale haveforening og Nordsjællands Miljø og Energikontor.

Den massive opbakning overbeviste til sidst Boligministeriet og Lokale og Anlægsfonden om at projektet burde støttes - og Hundested Kommune stillede den nødvendige lånegaranti.

Så med en tinglyst brugsret til portrummet, private støttekroner på 60.000, en del frivillig arbejdskraft og den offentlige støtte kunne drømmen realiseres.

Torup forsamlingshus fungerer som demonstrationsbyggeri med bæredygtige, økologiske, miljø- og energirigtige løsninger.

For eksempel kan nævnes:

Separationstoiletter

Træpillefyr

Solfangeranlæg

"Genbrug" af gammel landbrugsbygning

Handicapvenlig indretning

Hvad bruges forsamlingshuset til

I dag er huset i brug hver eneste dag hele ugen igennem.

Af forskellige arrangementer kan blandt andet nævnes:


Børnehavens rytmik/indendørs leg

Lilleskolens indendørs gymnastik og morgensamlinger

Tai Chi

Malerkurser

Yoga

Danseundervisning

Foredrag

Koncerter

Studiekredse

Pensionist-eftermiddage

Høstfest

Julemarked

Loppemarked

Private fester

Generalforsamlinger

Bog- og KunstfestivalSådan løber det rundt

Forsamlingshuset får ca. 40.000 kr om året i støtte fra Kommunen, og Økosamfundet Dyssekilde støtter med 20.000 kr årligt.

Disse tilskud betyder, at vi kan stille forsamlingshuset billigt til rådighed for lokale aktiviteter. Men 60.000 er langt fra nok til at sikre husets drift, så vi er helt afhængige af lejeindtægter fra kontoret og de private fester.

Med sparsommelighed og frivillige hænder til en del af de løbende vedligeholdelsesarbejder er det indtil nu lykkedes hvert år at forbedre huset og dets faciliteter, sådan at vi nu også har fået f.eks.:


Flygel

Gardiner

Ekstra ovn

Mørklægningsgardiner

Nyt Køleskab og fryser

Opmagasineringsrum

Personaletoilet

Mikrofonanlæg

Musikanlæg

Projektor


Sådan kan du støtte

Alle husets gæster/brugere kan støtte forsamlingshuset ved altid at efterlade rummene i god og indbydende stand.

Alle kan blive medlem af foreningen Torup Landsbycenter. En stor og stabil medlemsskare giver sikkerhed for fortsat lokal opbakning og dermed også for forsamlingshusets fremtid.

Se Bliv medlem.